L’Om és un centre privat de 1er. cicle d’educació infantil autoritzat per Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana on acollim infants des dels 4 mesos fins als 3 anys.

Vam començar aquest projecte de «l’Om» en 2016, després de l’experiència adquirida treballant en un espai familiar i en diferents escoles infantils amb diferents metodologies. Ens sorgiren moltes inquietuds ja que volíem crear una escola on l’infant fora el protagonista del seu aprenentatge i on es respectaren els seus ritmes i necessitats.

l’Om és una escola que es basa en una EDUCACIÓ VIVA I ACTIVA, és a dir on els infants aprenen a viure a través de l’experiència, però també beu d’altres pedagogies, com Pikler, Reggio Emilia, Montessori i Waldorf, ja que creiem que cadascuna aporta una part important per al desenvolupament harmònic, integral i global de l’infant.